Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2008-9

 

 

(Α12Π02)

Διαδίκτυο και Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης

 Αναστασιάδης Παναγιώτης

Email: panas@edc.uoc.gr

Video

Γενικές Πληροφορίες

Διαλέξεις- Σημειώσεις

Εργασίες -Βαθμολόγηση

Βιβλιογραφία

Web Links

Ανακοινώσεις

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Επικοινωνία


Τελευταία Ενημέρωση 03/10/2008

Όροι Χρήσης και δήλωση Εχεμύθειας