Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2008-9

 

 

Εισαγωγή στην Δια Βίου Εκπαίδευση (Α12Σ01)

 Αναστασιάδης Παναγιώτης

Email: panas@edc.uoc.gr  

 

Γενικές Πληροφορίες

Διαλέξεις- Σημειώσεις

Εργασίες - Βαθμολόγηση

Βιβλιογραφία

Web Links

Ανακοινώσεις

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Επικοινωνία


Πλαίσιο κειμένου: Υπόδειγμα

Πλαίσιο κειμένου: Εργασίες Φοιτητών

Τελευταία Ενημέρωση 03/10/2008

Όροι Χρήσης και δήλωση Εχεμύθειας