Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

 

 

 

(Α12Π03)

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με την χρήση των ΤΠΕ

 (E-Learning)

 Αναστασιάδης Παναγιώτης

 panas@edc.uoc.gr  

Video

 

Γενικές Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Υλικό -Διαλέξεις

Εργασίες

Βιβλιογραφία

Web Links

Ανακοινώσεις

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Επικοινωνία


Τελευταία Ενημέρωση 18/09/2010

Όροι Χρήσης και δήλωση Εχεμύθειας