ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Thursday, 17 October 2019
Πλοήγηση Π.Τ.Δ.Ε.

Σημαντικές
οδηγίες
προς φοιτητές

Ανακαλύπτοντας
την Κρήτη


Επιστήμες της Αγωγής

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Γενικές Συνελεύσεις
Θέματα Γενικής Συνέλευσης

ΕΥΔΟΞΟΣ
Δήλωση μαθημάτων στο σύστημα "Εύδοξος"
Εισαγωγή Στοιχείων
Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από Η/Υ εντός δικτύου ΠΚ

Διδακτικά Συγγράμματα Π.Τ.Δ.Ε.
Κατάλογος προτεινόμενων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Αφίσα Διαγωνισμού

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε

Διεθνής ΔιημερίδαΕργαστήρια

 

 

Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών λειτουργεί με βάση το Π.Δ. 353/89/ΦΕΚ 159Α/14-6-89, ενώ άτυπα λειτουργεί ήδη από το 1986. Το Eργαστήριο έχει ως αποστολή την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, ιδιαίτερα την πειραματική διαδικασία της διδασκαλίας και τη πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στα πλαίσια του Eργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ήδη αναπτυχθεί το Eργαστήριο Φυσικής-Χημείας και το Eργαστήριο Πληροφορικής.

 

 

 

 

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), ένα από τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 με το Π.Δ. 147 (ΦΕΚ 11/106.-96), και έχει ως βασικούς στόχους :

  •  Να ερευνά και να προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς και ιδιαίτερα των αποδήμων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές.
  •  Να ερευνά και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.
  • Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, στους Έλληνες παλιννοστούντες μαθητές και στους αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα.
  • Να παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών

 

 

Εργαστήριο Μελέτης Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση


Μέχρι την πρόσφατη θεσμοθέτησή του με το ΦΕΚ αρ. φύλλου Β2172/2. 10. 2009 το Εργαστήριο για την έρευνα και τη μελέτη της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση λειτουργούσε άτυπα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που μέχρι τώρα έχει έχει πραγματοποιήσει κατανέμονται στα παρακάτω πέντε επιστημονικά πεδία:

Α. Η πρόσληψη της αρχαιότητας: χρήσεις ad usum delphini
Β. Η Ελληνική Λογοτεχνία για παιδιά και νέους πλάι στην Παγκόσμια
Γ. Τα γράμματα στην Κρήτη και η Εκπαίδευση
Δ. Η διαχείριση της (νεότερης) ιστορικότητας για νεαρούς αναγνώστες
Ε. Το θέατρο στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία.

 

 

 

 

Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής των Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, έχει ως σκοπό την έρευνα και μελέτη του εκπαιδευτικού- σχολικού παρελθόντος και της εξέλιξης του επαγγέλματος του δασκάλου κατά την νεότερη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, καθώς και της ιστορικής εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, αντικείμενο ερευνών και μελετών του Κέντρου είναι η επιστημονική ανάλυση, καταγραφή και διαφύλαξή των υπαρχόντων τεκμηρίων, η σύνδεσή τους με τη σημερινή ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική και σχολική πραγματικότητα, καθώς και η προβολή και η παιδαγωγική τους προσέγγιση ως σημαντικής ιστορικής παραμέτρου για το σχολείο του σήμερα και της σύγχρονης εκπαίδευσης γενικότερα (ΦΕΚ Β΄2225/10-09-2013 & ΦΕΚ Β΄2453/01-10-2013).

 

 

  Κανονισμός Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Δημιουργία
νέου mail
Ηλεκτρονική
Δήλωση
Μαθημάτων
Ηλεκτρονική
Υποβολή
Βαθμολογίας
Οδηγίες προς
Νεοεισαχθέντες
Φοιτητές


Αφίσα Διαγωνισμού
Δημιουργικής Έκφρασης


Συμπόσιο

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
"Παιδαγωγική της Χαράς"
27-30 Μαΐου 2015
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΤΔΕ-ΚΕΜΕΙΕΔΕ
Παν/πολη Γάλλου
Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση
Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:
Η. Ε Κουρκούτας
Α. Μουζάκη

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αιτήσεις φοιτητών γίνονται δεκτές για τα Ακαδ. έτη 2015-2017
Πληροφορίες ΑΠΑ
Αίτηση ΑΠΑ
Νέες Οδηγίες
Ημερολόγιο ΑΠΑ
Καρτέλα Φοιτητή
Δελτίο Αξιολόγησης
Συμφωνητικό Συνεργασίας
Υπόδειγμα Συμφωνητικού
Οδηγίες Εργασίας
Ερωτηματολόγιο ΑΠΑ
Ανακοίνωση 21-10-2013
Ημερίδα για τον Aυτισμό
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Σχολική Πρακτική Άσκηση