ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Tuesday, 25 June 2019
Πλοήγηση Π.Τ.Δ.Ε.

Σημαντικές
οδηγίες
προς φοιτητές

Ανακαλύπτοντας
την Κρήτη


Επιστήμες της Αγωγής

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Γενικές Συνελεύσεις
Θέματα Γενικής Συνέλευσης

ΕΥΔΟΞΟΣ
Δήλωση μαθημάτων στο σύστημα "Εύδοξος"
Εισαγωγή Στοιχείων
Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από Η/Υ εντός δικτύου ΠΚ

Διδακτικά Συγγράμματα Π.Τ.Δ.Ε.
Κατάλογος προτεινόμενων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Αφίσα Διαγωνισμού

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε

Διεθνής ΔιημερίδαERASMUS

 
Κριτήρια μετακίνησης φοιτητών – φοιτητριών  ERASMUS 2009

 

 

1.-Οι φοιτητές - φοιτήτριες που θα μετακινηθούν πρέπει να βρίσκονται στο 4ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο, προκειμένου να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να εκτιμήσουν τα περιεχόμενα σπουδών, τη σχεσιοδυναμική διδασκόντων και διδασκομένων, αλλά και τις υποδομές και των δυο ιδρυμάτων.
 2.-Κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή είναι (χωρίς προτεραιότητα μεταξύ των κριτηρίων)

- Επίδοση στις σπουδές

- Γνώση ξένης γλώσσας – επάρκεια γλώσσας παρακολούθησης μαθημάτων στο τμήμα υποδοχής

- Εξάμηνο σπουδών: προηγούνται όσοι – όσες είναι σε μεγαλύτερα εξάμηνα.

- Τμήμα φοίτησης: προηγούνται οι φοιτητές ή φοιτήτριες τμήματος με συνάφεια αντικειμένου. Για ομοειδή τμήματα, προηγούνται οι φοιτητές ή φοιτήτριες του ΠΤΔΕ, εκτός και αν υπάρχει πολύ σημαντική διαφορά στα προηγούμενα κριτήρια.

 

 

 

Οδηγίες για το ERASMUS από την Υπεύθυνη ERASMUS του ΠΤΔΕ 

   
   


       

 

 

 

Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Δημιουργία
νέου mail
Ηλεκτρονική
Δήλωση
Μαθημάτων
Ηλεκτρονική
Υποβολή
Βαθμολογίας
Οδηγίες προς
Νεοεισαχθέντες
Φοιτητές


Αφίσα Διαγωνισμού
Δημιουργικής Έκφρασης


Συμπόσιο

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
"Παιδαγωγική της Χαράς"
27-30 Μαΐου 2015
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΤΔΕ-ΚΕΜΕΙΕΔΕ
Παν/πολη Γάλλου
Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση
Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:
Η. Ε Κουρκούτας
Α. Μουζάκη

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αιτήσεις φοιτητών γίνονται δεκτές για τα Ακαδ. έτη 2015-2017
Πληροφορίες ΑΠΑ
Αίτηση ΑΠΑ
Νέες Οδηγίες
Ημερολόγιο ΑΠΑ
Καρτέλα Φοιτητή
Δελτίο Αξιολόγησης
Συμφωνητικό Συνεργασίας
Υπόδειγμα Συμφωνητικού
Οδηγίες Εργασίας
Ερωτηματολόγιο ΑΠΑ
Ανακοίνωση 21-10-2013
Ημερίδα για τον Aυτισμό
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Σχολική Πρακτική Άσκηση