ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Sunday, 16 June 2019
Πλοήγηση Π.Τ.Δ.Ε.

Σημαντικές
οδηγίες
προς φοιτητές

Ανακαλύπτοντας
την Κρήτη


Επιστήμες της Αγωγής

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Γενικές Συνελεύσεις
Θέματα Γενικής Συνέλευσης

ΕΥΔΟΞΟΣ
Δήλωση μαθημάτων στο σύστημα "Εύδοξος"
Εισαγωγή Στοιχείων
Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από Η/Υ εντός δικτύου ΠΚ

Διδακτικά Συγγράμματα Π.Τ.Δ.Ε.
Κατάλογος προτεινόμενων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Αφίσα Διαγωνισμού

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε

Διεθνής Διημερίδα



Μαθήματα στο Διαδίκτυο

 

«Ηλεκτρονική Μάθηση» :   Ιστοχώρος Πλατφόρμας υποστήριξης προπτυχιακών μαθημάτων Π.Τ.Δ.Ε  (moodle)

 

 

Τομέας Α'
Τομέας Β'
Τομέας Γ'
Τομέας Δ'

 

 

   Α' Τομέας  
Εισαγωγή στην Δια Βίου Μάθηση  Α1201
Διαδίκτυο Εκπαίδευση και Κοινωνία   Α12Π03
Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση   Α12Σ04
Σύγχρονες Τάσεις της Εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας  
     
 Ζήτήματα διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  Α08 Σ02
  Ατομικές διαφορές, δεύτερη ή ξένη γλώσσα, διγλωσσία, η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση, κατάκτηση , H Επικοινωνιακή προσέγγιση , Μέθοδος-Προσέγγιση-Διδακτικός σχεδιασμός , Ελληνικά ως Γ2 και Γνωστικά αντικείμενα  
     
Διπολιτισμικές/διγλωσσικές και διαπολιτισμικές διαστάσεις της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: σχεδιασμός και παραγωγή διδακτικού υλικού  Α06 Σ03
  Δεύτερη ή Ξένη γλώσσα, η διγλωσσία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα, Βιβλιογαρφία για Διγλωσσία-Διαπολιτισμική  
     
Διπολιτισμικές, διγλωσσικές και διαπολιτισμικές Διαστάσεις της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: Σχεδιασμός και παραγωγή διδακτικού υλικού  Α06 Σ03
  H Ελληνική στη Διασπορα, H Επικοινωνιακή προσέγγιση, Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση, Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός, H ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, Επικοινωνιακές δραστηριότητες  
     
Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου: από την αυτόνομη Κρήτη στην ελεύθερη Ελλάδα.  Διδάσκων: Χουρδάκης Α.   Α10Π06
  Πληροφορίες μαθήματος  
     
Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής (ΣΠ).   Διδάσκουσα: Καλογιαννάκη Π. Α1Π02
  Πληροφορίες μαθήματος  
     
 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.  Διδάσκουσα: Καλογιαννάκη Π.  Α14Π02
   Πληροφορίες μαθήματος  

 


 

 

Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Δημιουργία
νέου mail
Ηλεκτρονική
Δήλωση
Μαθημάτων
Ηλεκτρονική
Υποβολή
Βαθμολογίας
Οδηγίες προς
Νεοεισαχθέντες
Φοιτητές


Αφίσα Διαγωνισμού
Δημιουργικής Έκφρασης


Συμπόσιο

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
"Παιδαγωγική της Χαράς"
27-30 Μαΐου 2015
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΤΔΕ-ΚΕΜΕΙΕΔΕ
Παν/πολη Γάλλου




Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση
Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:
Η. Ε Κουρκούτας
Α. Μουζάκη

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αιτήσεις φοιτητών γίνονται δεκτές για τα Ακαδ. έτη 2015-2017
Πληροφορίες ΑΠΑ
Αίτηση ΑΠΑ
Νέες Οδηγίες
Ημερολόγιο ΑΠΑ
Καρτέλα Φοιτητή
Δελτίο Αξιολόγησης
Συμφωνητικό Συνεργασίας
Υπόδειγμα Συμφωνητικού
Οδηγίες Εργασίας
Ερωτηματολόγιο ΑΠΑ
Ανακοίνωση 21-10-2013
Ημερίδα για τον Aυτισμό
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Σχολική Πρακτική Άσκηση