ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Sunday, 16 June 2019
Πλοήγηση Π.Τ.Δ.Ε.

Σημαντικές
οδηγίες
προς φοιτητές

Ανακαλύπτοντας
την Κρήτη


Επιστήμες της Αγωγής

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Γενικές Συνελεύσεις
Θέματα Γενικής Συνέλευσης

ΕΥΔΟΞΟΣ
Δήλωση μαθημάτων στο σύστημα "Εύδοξος"
Εισαγωγή Στοιχείων
Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από Η/Υ εντός δικτύου ΠΚ

Διδακτικά Συγγράμματα Π.Τ.Δ.Ε.
Κατάλογος προτεινόμενων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Αφίσα Διαγωνισμού

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε

Διεθνής ΔιημερίδαΜαθήματα στο Διαδίκτυο

Τομέας Α'
Τομέας Β'
Τομέας Γ'
Τομέας Δ'

 

 

 

  Γ' Τομέας  
Σχολικά εγχειρίδια.  Εξεταστέα Ύλη Γ01Π04
     
 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Γ02Π01Υ
  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία  
     
 Τα Ψηφιακά μέσα , η Κινούμενη εικόνα και η Εκπαιδευτική Διαδικασία . Γ03Π09
   Αρχεία: Παρουσίαση A  ,  Προσθετική 1 , 2        
   Τελική Εργασία-Βιβλιογραφία/Ύλη  
     
Πολυγραμματισμός/Συμβολικές Αναπαραστάσεις, Υπερμεσικά Εργαλεία και διδακτικά σενάρια Γ03Π05
   Αρχεία: Παρουσίαση Α Παρουσίαση Β  
     
Bιώσιμη Aνάπτυξη και Kλιματική Aλλαγή (Μακράκης Β.)  
  Αρχεία: Παιδαγωγικό υλικό - Βιβλιογραφία  
     
Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας στο νέο-ελληνικό δημοτικό σχολείο:  1 Γ0202Π
     
Εσωτερική διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας (Σεμινάριο.):  1εισήγηση Γ0205Σ
     
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης:  Υλικό Γ0204-Π
     
Εναλλακτικές χρήσεις Ο-Α μέσων διδασκαλίας και μάθησης με απλά υλικά: Υλικό Γ03Σ01
     
Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Διδακτική των μέσων και ικανότητα επιδέξιου χειρισμού των μέσων πληροφορίας και επικοινωνίας.  (Ιωάννης Ν. Κανακης): Άρθρο  

 

Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Δημιουργία
νέου mail
Ηλεκτρονική
Δήλωση
Μαθημάτων
Ηλεκτρονική
Υποβολή
Βαθμολογίας
Οδηγίες προς
Νεοεισαχθέντες
Φοιτητές


Αφίσα Διαγωνισμού
Δημιουργικής Έκφρασης


Συμπόσιο

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
"Παιδαγωγική της Χαράς"
27-30 Μαΐου 2015
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΤΔΕ-ΚΕΜΕΙΕΔΕ
Παν/πολη Γάλλου
Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση
Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:
Η. Ε Κουρκούτας
Α. Μουζάκη

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αιτήσεις φοιτητών γίνονται δεκτές για τα Ακαδ. έτη 2015-2017
Πληροφορίες ΑΠΑ
Αίτηση ΑΠΑ
Νέες Οδηγίες
Ημερολόγιο ΑΠΑ
Καρτέλα Φοιτητή
Δελτίο Αξιολόγησης
Συμφωνητικό Συνεργασίας
Υπόδειγμα Συμφωνητικού
Οδηγίες Εργασίας
Ερωτηματολόγιο ΑΠΑ
Ανακοίνωση 21-10-2013
Ημερίδα για τον Aυτισμό
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Σχολική Πρακτική Άσκηση