Το πΑΠΑκι

Ο ιστότοπος της Αμοιβόμενης Πρακτικής Άσκησης

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών

Θεωρητικό Περίγραμμα - Σκοποί της ΑΠΑ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ασκηθούν/εργασθούν σε Δημοτικά Σχολεία των νομών της Κρήτης, προσφέροντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενισχυτική διδασκαλία, σε ευάλωτες ομάδες μαθητών, μέσα από εναλλακτικούς ψυχοπαιδαγωγικούς τρόπους παρέμβασης/πρόληψης. Η άσκηση θα γίνεται υπό την εποπτεία των ειδικών παιδαγωγών, οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία για τη διασφάλιση του αντίστοιχου έργου, καθώς και των εποπτών καθηγητών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δουλεύουν αποκλειστικά με τους δασκάλους του Τμήματος Ένταξης. Μέσα από την συνεργατική εργασία μαζί τους, οι φοιτητές ασκούνται σε δεξιότητες που δεν έχουν σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά, αντίθετα, εξοικειώνονται με νέες ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις, υποβοηθούμενοι συγχρόνως από την εποπτική δράση της επιστημονικής ομάδας. Επίσης αποκτούν σημαντική εμπειρία με μαθητές με διαφόρων ειδών δυσκολίες

Η συγκεκριμένη ψυχοπαιδαγωγική δράση έχει προληπτικό (πρόληψη εκδήλωσης ψυχολογικών και ακαδημαϊκών δυσκολιών), αλλά και παρεμβατικό χαρακτήρα (παρέμβαση σε ομάδες παιδιών με, ήδη, διαγνωσμένες δυσκολίες) και αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του νέου «Ενταξιακού Σχολείου», με βάση τη Συνθήκη της Σαλαμάνκας (1994) και τις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές «ένταξης», τις οποίες έχουν προσυπογράψει και τις οποίες εφαρμόζουν όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Που γίνεται;

Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση (ΑΠΑ) πραγματοποιείται στα τμήματα ένταξης (ΤΕ) όλων των σχολείων του Ρεθύμνου, αλλά και σε σχολεία των Χανίων και του Ηρακλείου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα Ειδικά Σχολεία της Κρήτης όπως και για παράλληλη στήριξη των μαθητών στις γενικές τάξεις δημοτικών σχολείων. Η εύρεση της θέσης γίνεται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κατόπιν επικοινωνίας με το δάσκαλο ή τη δασκαλα του ΤΕ και το διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες βρίσκουν μόνοι τους το σχολείο κι έρχονται σε συνεννόηση με το δάσκαλο ή τη δασκάλα του ΤΕ για το χρόνο πραγματοποίησης και τη διάρκεια της ΑΠΑ. Οι φοιτητές θα προμηθευτούν μία καρτέλα όπου θα καταγράφουν τις ώρες της ΑΠΑ και θα συγκεντρώνουν υπογραφές από το δάσκαλο ή τη δασκάλα του ΤΕ.

Χρονική Διάρκεια

Η διάρκεια της πρακτικής ορίζεται σε 2 «Φοιτητομήνες» με 72 ώρες απασχόλησης ανά ημερολογιακό μήνα ( 72 ώρες= 12 εργάσιμες ημέρες= 1 φοιτητομήνας ανά 1 ημερολογιακό μήνα). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να πραγματοποιήσουν 2 «Φοιτητομήνες».

Οι ώρες κατανέμονται σε 5 ή 6 ημερησίως, ανάλογα το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, την παρουσία του παιδιού με το οποίο ασχολείται ο φοιτητής και τη διάρκεια της προσφερόμενη εργασίας από την πλευρά του. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να ξεκινήσουν όποτε θέλουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού ή σχολικού έτους. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν (για παράδειγμα) να κάνουν ένα μήνα σε αυτό το εξάμηνο και ένα μήνα στο άλλο εξάμηνο (ή την επόμενη χρονιά) και να ξανακάνουν αίτηση για την υπόλοιπη πρακτική.

Η αμοιβή ανέρχεται στα 240 € το «Φοιτητομήνα».