Σίμος Θ. Αναγνωστάκης,

 

Επικοινωνία:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 74150 
τηλ. εργασίας  +30 2831077623, fax. +302831077596   
ηλ.ταχ.: sanagn@edc.uoc.gr ή anagnoss@uoc.gr

Θέση:

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.)


CV in english

  

  Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965, είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

  Σπουδές

 • 2019  Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας.
 • 2010  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες Αγωγής από το Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Κ.
 • 2004  Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από το ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 • 1989  Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε. από την Σ.Τ.ΕΦ. του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 1989.

  Επαγγελματική Εμπειρία

 • από το 2014 - τώρα  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Κ.
 • από το 2004 - 2014  Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δι.Π.) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Κ.
 • από το 2000 - 2004  Υπεύθυνος της Ομάδας Δικτύου Δεδομένων της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
 • από το 1992 - 2004  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Κ.
 • από το 1986 - 1991  στον ιδιωτικό τομέα στη σχεδίαση και επισκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

  Διδακτική Εμπειρία

Ακαδ. Έτος 2019-20 (αυτοδύναμη διδασκαλία σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.2 , Ν. 4485/2017):
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής, Α΄ Κύκλος Σπουδών - Γ΄ Ειδίκευση (Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση + Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

 • ΥΕΜ313 , «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων» (2019-20, ΧΕΙΜ. εξάμηνο).
Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος,
 • Ε03Σ10 (Σεμινάριο), «Διδακτική του προγραμματισμού – η γλώσσα Scratch στο Δημοτικό Σχολείο» (2019-20, ΧΕΙΜ. εξάμηνο).
 • Ε03Σ09 (Σεμινάριο), «Εκπαιδευτική Ρομποτική» (2019-20, ΕΑΡ. εξάμηνο).
Με ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλία για διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών (άρθρο 27 παρ.12α , ν.4386/2016):
 • Ε03Σ10 «Διδακτική του προγραμματισμού – η γλώσσα Scratch στο Δημοτικό Σχολείο» (2018-19, ΧΕΙΜ. εξάμηνο).
 • Ε03Σ09 , «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» για τα ακαδ. έτη (2017-18, ΧΕΙΜ. Εξάμηνο ), (2016-17, ΧΕΙΜ. εξάμηνο) (2016-17, ΕΑΡ. εξάμηνο).
Εργαστηριακά σεμινάρια υπό την εποπτεία του καθηγητή του μαθήματος:
 • «Πειραματική Φυσική και Χημεία και εκπαιδευτική ρομποτική», Ε02Σ05, (2015-16, ΧΕΙΜ), (2014-15, ΕΑΡ).
 • «Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών στο Δ.Σ.: Διδακτική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής», Ε01Σ11, (2015, ΕΑΡ).
 • «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με εφαρμογή στις Φυσικές Επιστήμες: Εργαστηριακές ασκήσεις», Ε03Σ09, (2013, ΕΑΡ).
 • «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» Ε03Σ09 για τα έτη (2012, ΕΑΡ), (2010, ΕΑΡ), (2009, ΕΑΡ), (2007, ΧΕΙΜ), (2006, ΕΑΡ), (2006, ΧΕΙΜ).
Εργαστήρια μαθημάτων σε συνεργασία με τον Καθηγητή του μαθήματος:
 • «Εισαγωγή στην πληροφορική και Εργαστήριο», Ε03Π01 για τα έτη (2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06), {συμμετοχή στη βαθμολογία του μαθήματος 30%}.
 • «Τεχνολογία Ανάπτυξης Ιστοσελίδων και Εργαστήριο», Ε03Π07 για τα έτη, (2019-20, 2017-18, 2015-16, 2013-14, 2009-08, 2007-08) {συμμετοχή στη βαθμολογία του μαθήματος 20%}.
 • «Βάσεις Δεδομένων», Ε03Π05 για τα έτη (2016-17, 2014-15, 2010-11, 2008-09) {συμμετοχή στη βαθμολογία του μαθήματος 20%}.
Εκτός του Τμήματος,
 • Από το 2015 - 2018 εργάστηκε στο Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών
 • Από το 2008 - 2012 ως εκπαιδευτής στα “School' Robotics”, Summer School, Comenius – Grundtvig training activities:
 • Από το 1995 έως το 2003 εργάστηκε ως Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης, στο εργαστήριο "Μικροϋπολογιστές".
 • Από το 1994 έως το 1998 εργάστηκε ως διδάσκων στα ΙΕΚ Ρεθύμνου σε μαθήματα Πληροφορικής (Introduction to Computers, UNIX Operating System, Clipper, Communications-Networks, Computers, Excel, Word Processing).

   Ερευνητική Εμπειρία

 • “Program of Pedagogical and Teaching Competence”, UoC, 2015–18.
 • IRRESISTABLE – “Including Responsible Research and innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher's Ability of Bridging Learning Environments”, UoC, 2015-17.
 • Network and Website Development and Support in “Greek Education abroad” of Centre for Intercultural and Migration Studies (CIMIS) 1997–2004
Συμμετείχε, με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. (HCSI, SGE, OIKOS, AESTIT ) ως μέλος της ερευνητικής ομάδας:
 • MOBILIM – “Modular Mobile Education: Science Experiments, a Leonardo da Vinci project supported by the European Commission”, coordinated by Prof Mustafa Erol of Bozok University – Turkey, UoC, 2009.
 • AESTIT – “An Efficient and Affordable In-Service Training Scheme for the Science Teacher. A SOCRATES - Comenius 2.1 project supported”, UoC, 2005–08.
 • SGE – “Safety Goes Europe”, UoC, 2005-07.
 • HCSI – “Hands-on Science” contract number 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUSC3”, UoC, 2004–06.
 • OIKOS – “Originating Innovative methods to learn and teach Knowledge in the field of earth and natural sciences derived from an Original and combined use of applicative Software, UoC, 2005-06
   Ενδιαφέροντα
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική,
 • Εκπαίδευση και Διαδίκτυο,
 • Ανοικτό Λογισμικό,
 • Ηλεκτρονικά παιχνίδια,
 • Μικροϋπολογιστές.

   Ανακοινώσεις σε Συνέδρια
 • Simos Anagnostakis, "Research and Planning a Framework for Pre-service Primary Education Teachers in Educational Robotics", 4th International Conference “Education Across Borders”, 19th – 20th October 2018, Florina, Greece.

 • Αναγνωστάκης Σ., «Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διερεύνηση και σχεδιασμός κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των μελλοντικών εκπαιδευτικών», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018, Βόλος.

 • Ανουσάκη Γεωργία, Αναγνωστάκης Σίμος, «Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3D εκτύπωσης και υλικών χαμηλού κόστος για την δημιουργία διδακτικών σεναρίων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM, 3&4 Σεπτεμβρίου 2018, Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

 • Αναγνωστάκης Σ., Σταύρου Δ., «Πειράματα Φυσικής - Χημείας με Εκπαιδευτική Ρομποτική και Μικροϋπολογιστικά Συστήματα », 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, 7-9 Απριλίου 2017, Ρέθυμνο.

 • Αναγνωστάκης Σ., «Δραστηριότητες Φ.Ε. με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Ηλεκτρομαγνητισμός», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, 7-9 Απριλίου 2017, Ρέθυμνο.

 • Σταύρου Δ., Αναγνωστάκης Σ., Χανιωτάκης Ν., «Εργαστήριο: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων» , 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, 7-9 Απριλίου 2017, Ρέθυμνο.

 • Αναγνωστάκης Σ., Σταύρου Δ., «Πειραματικές Διατάξεις Φυσικών Επιστημών με Εκπαιδευτική Ρομποτική», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, 8-10 Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη.

 • Καλογιαννάκης Μ., Αναγνωστάκης Σ., Σαββοργινάκης Β., Σταύρου Δ., «Χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Νανοτεχνολογίας» , 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, 8-10 Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη.

 • Αναγνωστάκης Σ., Φαχαντίδης Ν., «Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο 3-5/10/2014.

 • Σταύρου Δημήτρης κ.α., "Εργαστήριο: Καινοτόμες Πειραματικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών", 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση», 26-28 Απριλίου 2013, Βόλος.

 • Σ. Αναγνωστάκης, Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Σχόλια από τη Διδασκαλία του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής", 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση», 26-28 Απριλίου 2013, Βόλος.

 • Simos Anagnostakis & P. G. Michaelides, “Teaching Educational Robotics for Schools: some retrospective comments” HSci2012 - 9th International Conference on Hands on Science, 17-21 October 2012, Antalya, Turkey, http://www.hsci2012.org/.

 • Σίμος Αναγνωστάκης, Βασίλειος Μακράκης, "Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράση σε μαθητές Δημοτικού", 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση", Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.

 • Miltiadis Tsigris, Simos Anagnostakis & P. G. Michaelides, “A Robotic Chemical Analyser” HSci2010 - 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society gap, July 25 - 31, 2010 at The University of Crete campus, Rethymno, Greece.

 • Σ. Αναγνωστάκης, Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Η προοπτική του «Εργαστήριου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» σαν προπτυχιακό μάθημα σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση», 6 - 9 Νοεμβρίου 2008, Ιωάννινα.

 • Α. Μαργετουσάκη, Σ. Αναγνωστάκης , Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Άτυπη μάθηση σε περιβάλλον Εκπαιδευτικής Ρομποτικής", 4ο συνέδριο «Διδακτικής της Πληροφορικής», 28 -30 Μαρτίου 2008, Πάτρα.

 • Σ. Αναγνωστάκης, Α. Μαργετουσάκη, Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία", 4ο συνέδριο «Διδακτικής της Πληροφορικής», 28 -30 Μαρτίου 2008, Πάτρα.
  in english --> "The Potential of Laboratory Educational Robotics in Primary Schools"

 • Simos Anagnostakis, P. G. Michaelides, Results from an undergraduate test teaching course on Robotics to Primary Education Teacher – Students, 4th International Conference on Hands-on Science, 23rd - 27th July, 2007, Ponta Delgada, Azores, Portugal.

 • Σίμος Αναγνωστάκης, "Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στο πλαίσιο του προγράμματος Παιδεία Ομογενών", διεθνές συνέδριο "Παγκοσμιοποίηση κα Ελληνική Διασπορά", Πανεπιστήμιο Κρήτης, 29/6-1/7 2007, Ρέθυμνο.

 • Σίμος Αναγνωστάκης, Π. Γ. Μιχαηλίδης, «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Ένα προπτυχιακό μάθημα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης» , 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007.

 • Simos Anagnostakis, P. G. Michaelides, ‘‘Laboratory of Educational Robotics’ - An undergraduate course for Primary Education Teacher – Students”, presented at the HSci 2006 - 3rd International Conference on Hands-on Science, 4th - 9th September, 2006, Braga, Portugal, proceedings published by the University of Minho.