Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Δ. Οικονομίδης (Τρίπολη Αρκαδίας, 1969) υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Προσχολικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ψυχολογία και Αγωγή του Αναπτυσσομένου Ανθρώπου» και «Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει διδάξει ως νηπιαγωγός στην Πρωτοβάθμια και ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το Δεκέμβριο 2003 διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν η λεξιλογική ανάπτυξη των νηπίων, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και θέματα διδακτικής μεθοδολογίας του νηπιαγωγείου. Σχετικά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε παιδαγωγικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Επίσης έχουν εκδοθεί τα βιβλία:

  1. Οικονομίδης, Β.Δ. (2003). Το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5,5-6,5 ετών. Αθήνα: Γρηγόρης.
  2. Ζαράνης, Ν. & Οικονομίδης, Β. (2008). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Τεχνολογιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητική επισκόπηση και εμπειρική διερεύνηση. Αθήνα: Γρηγόρης.
  3. Οικονομίδης, Β.Δ. & Ελευθεράκης, Θ. Γ. (Επιμ.) (2011). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.
  4. Πυργιωτάκης, Ι. Ε. & Οικονομίδης, Β. Δ. (Επιμ.) (2010). Περί Παιδείας Διάλογος. Ρέθυμνο: Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  5. Οικονομίδης, Β. Δ. (Επιμ.) (2011). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο.
  6. Ανδρεαδάκης, Ν., Καραγιώργος, Δ., Μανωλίτσης, Γ. & Οικονομίδης, Β. (Επιμέλεια), (2011). Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Τόμοι Α΄, Β΄. Αθήνα: Διάδραση.

Στο μενού επιλογής αυτής της προσωπικής ιστοσελίδας, επιλέγοντας:

Α) Βιογραφικό, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικό βιογραφικό του Β. Οικονομίδη,
Β) Δημοσιεύσεις, μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το συγγραφικό έργο του Β. Οικονομίδη,
Γ) Μαθήματα, μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα μαθήματα (τίτλοι, περιεχόμενα, σημειώσεις) που διδάσκει ο Β. Οικονομίδης,
Δ) Ανακοινώσεις, μπορείτε να ενημερωθείτε για σχετικές δράσεις μαθημάτων και προγραμμάτων του Β. Οικονομίδη,
Ε) Επικοινωνία, μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους τρόπους επικοινωνίας με τον Β. Οικονομίδη.