Εκκαθάριση λογαριασμών της μορφής @edc.uoc.gr [Ημ. Ανάρτησης: 15/06/2015]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Αγωγής (Μάιος 2014 και Μάιος 2015) σας γνωστοποιούμε ότι στις 15/7/2015 θα γίνει εκκαθάριση του χρηστών με ηλεκτρονικό λογαριασμό της μορφής @edc.uoc.gr σύμφωνα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Κοσμητείας και έχουν ως εξής:

  1. Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί φοιτητές και επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί (των Διδασκαλείων της Σχολής) διατηρήσουν το λογαριασμό τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους που έπεται εκείνου της αποφοίτησή τους.
  2. Προσωπικό της Σχολής που έχει συνταξιοδοτηθεί: διατηρεί τις υπηρεσίες που απολάμβανε για πέντε (5) χρόνια μετά την αποχώρησή τους.
  3. Ομότιμοι Καθηγητές: Πλήρη διατήρηση των υπηρεσιών τους.
  4. Για τους υπόλοιπους χρήστες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, οι λογαριασμοί τους θα διαγραφούν, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων, για τις οποίες θα πρέπει να διατυπώνεται σχετική αιτιολόγηση

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής στον παρακάτω ιστότοπο:

http://www.edc.uoc.gr/apofasi_kosmiteias_ldap.pdf

Παρακαλούνται όσοι δεν επιθυμούν τη διακοπή του ηλεκρονικού λογαριασμού τους, να ενημερώσουν τον κ. Καπελώνη (kapelas@edc.uoc.gr-28310 77581) ή τις Γραμματείες των Τμημάτων Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης (28310 77594 και 2831077650) ή την Κοσμητεία της Σχολής (2831077880), πιστοποιώντας και την άμεση σχέση του με το ΠΤΔΕ ή το ΠΤΠΕ ή τη Σχολή με σχετική αιτιολόγηση.

Από την Κοσμητεία

Ημερομηνία Ανάρτησης Ανακοίνωσης: 15.06.2015Web Mail Student Web Ευδοξος - Eudoxus e-Class Ανακοινώσεις