Αισθητήρας Αφής

The Touch Sensor gives your robot a sense of touch. The Touch Sensor detects when it is being pressed by something and when it is released again.Ο Αισθητήρας Αφής δίνει στο ρομπότ σας την αίσθηση της αφής. Ο Αισθητήρας Αφής ανιχνεύει όταν αυτός πιέζεται απο κάτι άλλο και όταν απελευθερωθεί.


Προτάσεις για τη χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αισθητήρας Αφής για να κάνετε το ρομπότ σας να συλλέξει πράγματα: ένας ρομποτικός βραχίονας εφοδιασμένος με Αισθητήρας Αφής κάνει το ρομπότ σας να γνωρίζει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι στο χέρι για να το αρπάξει. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Αισθητήρα Αφής στο ρομπότ σας για να αποφασίσει σχετικά με μια εντολή. Για παράδειγμα, πιέζοντας τον Αισθητήρα Αφής μπορείτε να κάνετε το ρομπότ να περπατά, να μιλά, να κλείνει μία πόρτα, ή να ανοίγει την τηλεόρασής σας.

Δοκιμάστε Με!

Το NXT έρχεται με μία λειτουργία Try Me (δοκιμάστε με). Συνδέστε ένα Αισθητήρα Αφής στη θύρα 1 του NXT και επιλέξτε στην οθόνη του NXT πρώτα το υπομενού Try Me και μετά Try-Touch. Θα έχετε μια διασκεδαστική αντίδραση.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.