Ο φαντάρος Τραγούδι: Χάρις Αλεξίου

Πηγή: Μουσικός Τόνος: Τα τραγούδια της Χαρούλας

Comments are closed.