Οι άδειες Creative Commons 4.0 επίσημα διαθέσιμες πλέον και στα ελληνικά | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ

Πηγή: Οι άδειες Creative Commons 4.0 επίσημα διαθέσιμες πλέον και στα ελληνικά | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ

ευθύνων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση STEM. Τον συντονισ

Πηγή: Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ