Πακέτο ενέργειας LEGO 9688

Σύνολο για την κατασκευή και διερεύνηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Κατασκευή και διερεύνηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εξερεύνηση της ενέργειας (παραγωγή, μετάδοση, αποθήκευση – συσσώρευση, μετατροπή και κατανάλωση)
Εμπλοκή των μαθητών στον σχεδιασμό και την μηχανική Continue reading