Αισθητήρας Πυξίδας HiTechnic για LEGO Mindstorms NXT (Compass Sensor)

 Αισθητήρας Πυξίδας HiTechnic για LEGO Mindstorms NXT (Compass Sensor) Εισαγωγή Ο Αισθητήρας Πυξίδας NXT περιέχει μια ψηφιακή μαγνητική πυξίδα που μέτρα το μαγνητικό πεδίο της Γης και υπολογίζει μία γωνία θέσης. Ο Αισθητήρας Πυξίδας NXT συνδέεται σε μια θύρα εισόδου του NXT με τη χρήση τυποποιημένου 6-πλού καλωδίου και χρησιμοποιεί… Continue reading