Προγραμματισμός AVR -03: Αναγνώριση και μεταγλώτιση κώδικα

Προγραμματισμός AVR – 03:  Ανάγνωση και μεταγλώττιση κώδικα Στο προηγούμενο μέρος της εκπαιδευτικής σειράς μας κατασκευάσαμε ένα απλό κύκλωμα σε breadboard και προγραμματίσαμε ένα ATmega168 να τρέχει. Αυτό αποδεικνύει ότι ξέρετε πώς να ακολουθήσετε τις οδηγίες, αλλά η καταπληκτική στιγμή που θα τα κάνετε όλα μόνοι σας έχει ακόμη δρόμο…. Continue reading