Αισθητήρας Πυξίδας HiTechnic για LEGO Mindstorms NXT (Compass Sensor)

 Αισθητήρας Πυξίδας HiTechnic για LEGO Mindstorms NXT (Compass Sensor) Εισαγωγή Ο Αισθητήρας Πυξίδας NXT περιέχει μια ψηφιακή μαγνητική πυξίδα που μέτρα το μαγνητικό πεδίο της Γης και υπολογίζει μία γωνία θέσης. Ο Αισθητήρας Πυξίδας NXT συνδέεται σε μια θύρα εισόδου του NXT με τη χρήση τυποποιημένου 6-πλού καλωδίου και χρησιμοποιεί… Continue reading

Αισθητήρας Επιτάχυνσης της HiTechnic για LEGO Mindstorms NXT (Acceleration / Tilt Sensor)

HiTechnic Αισθητήρας Επιτάχυνσης  για LEGO Mindstorms NXT Εισαγωγή Ο Αισθητήρας Επιτάχυνσης NXT περιέχει ένα επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων  το οποίο μέτρα επιτάχυνση σε τρεις άξονες, X, Y και Z. Η επιτάχυνση μετράται στην περιοχή από -2g έως 2g με κλιμάκωση  περίπου 200 γραμμάρια ανά μέτρηση. Ο Αισθητήρας Επιτάχυνσης NXT μπορεί επίσης… Continue reading

Αισθητήρας Γυροσκοπίου HiTechnic για LEGO Mindstorms NXT (Gyro)

Αισθητήρας Γυροσκοπίου HiTechnic για LEGO Mindstorms NXT Εισαγωγή Ο HiTechnic Γυροσκοπικός Αισθητήρας περιλαμβάνει ένα γυροσκοπικό αισθητήρα απλού άξονα που ανιχνεύει την περιστροφή και επιστρέφει μια τιμή που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μοιρών ανά δευτερόλεπτο περιστροφής, επιτρέποντας το NXT να μετρά την πρόσθετη διάσταση της περιστροφής. Ο Γυροσκοπικός Αισθητήρας θα σας… Continue reading

NXT Αισθητήρας Φωτός

Αισθητήρας φωτός Ο Αισθητήρας Φωτός είναι ένας από τους δύο αισθητήρες που δίνουν όραση στο ρομπότ σας (ο Αισθητήρας Υπερήχων είναι άλλος). Ο Αισθητήρας Φωτός επιτρέπει στο ρομπότ σας να διακρίνει μεταξύ φωτός και σκοταδιού. Μπορεί να διαβάσει την ένταση του φωτός σε ένα δωμάτιο και να μετρήσει την ένταση… Continue reading