ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Την προηγούμενη εβδομάδα δημιουργήσαμε ένα νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο το ρομπότ μας καθώς θα προχωρούσε για ένα μέτρο θα μετρούσε το χρόνο που απαιτήθηκε για να διανύσει την συγκεκριμένη απόσταση και θα τον εμφάνιζε στην οθόνη, καθώς επίσης θα το αποθήκευε και σε αρχείο. Έτσι, αφού υπολογίσαμε πόσες μοίρες (2046) θέλουν τα 100 εκατοστά δημιουργήσαμε το πρόγραμμά μας από διάφορες εντολές προκειμένου να μας δώσει το χρόνο που χρειάστηκε το ρομπότ για να διανύσει αυτήν την απόσταση (χρονόμετρο 1 προκειμένου να μηδενιστεί ο χρόνος, εντολή με τους τροχούς για να ξεκινήσει το ρομπότ για 1 μέτρο, χρονόμετρο 2 προκειμένου να διαβάσει το χρόνο σε ms στο τέλος της διαδρομής, εντολή για να μετατρέψω τα ms σε sec διαιρώντας με το 1000, εντολή για να μετατραπεί ο χρόνος που μετρήθηκε σε κείμενο, εντολή αποθήκευσης δεδομένων σε αρχείο, 2 εντολές κειμένου για τα sec και ms αντίστοιχα, εντολή αποθήκευσης αρχείου και την εντολή wait όπου περιμένει μέχρι να πατήσουμε το κουμπί). Έτσι λοιπόν είχαμε βρει τη μέση ταχύτητα, καθώς ήταν η απόσταση διά το χρόνο.

Στη συνέχεια αλλάξαμε το πρόγραμμά μας ώστε να εκτελεί τα παραπάνω για 10 φορές αυξάνοντας κάθε φορά την ισχύ στους κινητήρες από 10% ως 100%, βάζοντάς το σε loop και προσθέτοντας πριν 2 εντολές. Μία ώστε να κάνει τη μαθηματική πράξη *10 για να μετατρέπεται σε ισχύ και άλλη μία εντολή όπου πρόσθετε τον αριθμό 1, προκειμένου να μην ξεκινάει με 0 γιατί τότε 0 * 10, είχε ισχύ 0. Τρέξαμε το πρόγραμμά μας και αποθηκεύσαμε τα δεδομένα μας.