Ημερολόγιο 7ου εργαστηρίου

Ημερολόγιο  7ου εργαστηρίου

Στις 14-05-2014, στο εργαστήριο της ρομποτικής θέλαμε να προγραμματίσουμε το ρομπότ να υπολογίζει την ταχύτητα με τον αισθητήρα φωτός. Αρχικά μετρήσαμε με τον αισθητήρα του ρομπότ μας το μαύρο χρώμα πάνω στο χαρτί και μας έδειξε την ένδειξη 55%. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του καθηγητή ξεκινήσαμε να προγραμματίζουμε. Σε Loopβάλαμε μία εντολή Wait (σε Lightsensor) για να περιμένει μέχρι να ανιχνεύσει ο αισθητήρας την ένδειξη 50%, μία εντολή Τimerγια να ξεκινήσει να χρονομετρά, μία εντολή Wait (σε Lightsensor) για να περιμένει μέχρι η ένδειξη να είναι μεγαλύτερη από 50%, μία Wait(σε Lightsensor) για να περιμένει μέχρι η ένδειξη να είναι μικρότερη από 50%, μία εντολή Timerώστε να δείξει αυτό που μέτρησε, μία εντολή Mathόπου θα διαιρεί αυτό που χρονομετρήθηκε με το 1000 για να το μετατρέψει από milliseconds σε seconds, μία εντολή Mathγια να το διαιρέσει με το 8 που είναι η απόσταση ανάμεσα στις γραμμές πάνω στο χαρτί, κι έτσι να βρει την ταχύτητα, μία εντολή numbertotextγια να εμφανίσει το αποτέλεσμα σε κείμενο, μία εντολή Fileaccessγια να κρατήσει τις μετρήσεις, μία εντολή Display  για να δείξει στην οθόνη την ταχύτητα, μία εντολή Displayγια να δείξει την ένδειξη cm/sec. Σε ένα άλλο branchβάλαμε τις εξής εντολές: μία εντολή να κινούνται και οι δύο κινητήρες σε unlimited, μία εντολή Wait(σε αισθητήρα Ultrasonic) μέχρι να βρει δηλαδή εμπόδιο, μία εντολή Stopγια τους δύο κινητήρες και μία εντολή Wait μέχρι να πατήσουμε το NXTButton.

Μ’ αυτόν τον τρόπο και με την καλή συνεργασία της ομάδας προγραμματίσαμε το ρομπότ μας να υπολογίζει την ταχύτητα με τον αισθητήρα φωτός.