Ημερολόγιο 8ου εργαστηρίου

Στο εργαστήριο της εβδομάδας αυτής συζητήσαμε για την βασική εργασία που θα έχουμε να κάνουμε στο σεμινάριο, η οποία θα συνδέει την φυσική στο δημοτικό σχολείο με την ρομποτική. Συγκεκριμένα βρήκαμε θέματα από τα βιβλία Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, στα οποία τα ρομποτάκια μας και κάποιος από τους διαθέσιμους αισθητήρες μπορούν να φανούν χρήσιμα για την κατανόηση του μαθήματος. Τώρα μένει να φτιάξουμε διάφορα προγράμματα και δοκιμές, ώστε να καταλήξουμε στο σκοπό μας!